Hoe speel je sextligging akkoorden juist?

Pianotips | 24 april 2020 | Roy Harmanus | Leestijd: 2 minuten

Ben je geïnteresseerd in akkoorden? Akkoordliggingen en hoe je ze speelt? In dit blog bespreek ik kort één heel specifiek onderdeel van akkoorden. Namelijk hoe je sext-akkoordligingen speelt.

Wat zijn akkoorden?

Een akkoord is een samenklank van minimaal 3 verschillende tonen. Die 3 tonen zijn meestal de grondtoon, terts en kwint. Daarmee bedoel ik de 1e, 3e en 5e toon uit een toonladder.

Bijvoorbeeld: in het C-akkoord, bestaande uit de tonen c-e-g, is de ‘c’ de grondtoon, de ‘e’ de terts en de ‘g’ de kwint.