Hoe speel je sextligging akkoorden juist?
by on februari 25, 2019 in Muziektheorie

Wat zijn akkoorden?

Een akkoord bestaat minimaal uit een grondtoon, terts en kwint. Daarmee bedoel ik de 1e, 3e en 5e toon uit een toonladder.

Bijvoorbeeld: in het C-akkoord, bestaande uit de tonen c-e-g, is de ‘c’ de grondtoon, de ‘e’ de terts en de ‘g’ de kwint.

Wat zijn sextliggingen?

Akkoorden komen in verschillende liggingen voor. Een ligging heeft te maken met de volgorde van de akkoordtonen.

Sextakkoorden zijn akkoorden waarbij de terts in de bas ligt, dus onderaan. In het geval van een C-akkoord speel je met RH het C-akkoord en met LH de toon ‘e’.

De notatie is als volgt: C/E. De C geeft hier het akkoord aan en wordt met de RH gespeeld en de E geeft de bastoon aan die met de LH gespeeld wordt.

Dé belangrijke regel?

Bij een sextligging speelt de RH geen terts in het akkoord, omdat de LH al de terts speelt. De reden hiervoor is dat wanneer beide handen de terts spelen er een wringende klank optreedt.

Als je bovenstaande regel strikt aanhoudt heeft de RH slechts twee tonen over (grondtoon en kwint).

Dit vormt op zich geen probleem, maar wil je toch een ‘voller’ akkoord, dan kun je de grondtoon of de kwint verdubbelen.

De RH speelt in dat geval een extra ‘c’ of een ‘g’ in het akkoord om toch minimaal drie tonen te kunnen blijven spelen.

Overzicht

Het volgende overzicht geeft aan wanneer er in een akkoordschema sprake is van sextliggingen.

MAJEURMINEUR
C/ECm/Eb
Db/FDbm/Fb
D/F#Dm/F
Eb/GEbm/Gb
E/G#Em/G
F/AFm/Ab
Gb/BbF#m/A
G/BGm/Bb
Ab/CAbm/Cb
A/C#Am/C
Bb/DBbm/Db
B/D#Bm/D

 

Harmanus Music | 0683251008 | info@harmanusmusic.com