Wil jij piano akkoorden leren?

Bekijk ook de Online Pianocursus Pop of Jazz!

Piano akkoorden leren spelen van A tot Z!

Vanuit akkoorden spelen en begeleiden is een basisvaardigheid. Voor iedereen die muziek maakt. Welke kennis en kunde heb je nodig? En zoek je een plan van aanpak om jouw volgende stap te kunnen zetten?

Ik help je op deze pagina snel op weg. Je vindt hier een stappenplan vanaf het begin tot gevorderd. Waarin je een brede ontwikkeling volgt en begrijpt wat je aan het doen bent. Van pop tot jazz akkoorden. Van basistheorie tot begeleiden op hoog niveau. En tips voor thuisstudie via een online pianoles cursus.

Verdiep je je in piano akkoorden, dan zie je soms door de bomen het bos niet meer.

Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen drieklanken en vierklanken? Wat zijn majeur- en mineurakkoorden? Wat zijn akkoordsymbolen en omkeringen? Wat is een akkoordenschema? Wat zijn chords charts en lead sheets? Wat heb je aan akkoorden in Romeinse cijfers (het beroemde Nashville Number System)? Welke pop en jazz akkoorden kan je leren? Hoe speel je vanuit piano akkoorden als je zangers en zangeressen op piano begeleidt? Wil je tips voor de linkerhand met ‘arpeggio’s’ (gebroken akkoorden) als je een lied begeleidt?

Ik ben Roy Harmanus, pianist, pianoleraar en werkte als gastdocent aan het Fontysconservatorium.

Wat zijn (piano) akkoorden?

Een akkoord is een samenklank van drie of meer verschillende tonen. Als je drie tonen in het akkoord speelt dan spreek je ook wel van een drieklank. Zo heb je dus ‘drieklanken’ (3 verschillende tonen), ‘vierklanken’ (4 verschillende tonen), ‘vijfklanken’ (5 verschillende tonen), enzovoorts.

Het woord verschillend is hier belangrijk. Als je een samenklank hebt die bestaat uit de tonen c + e + g + c, dan heb je wel 4 tonen, maar slechts 3 verschillende tonen. Deze samenklank noem je nog steeds een drieklank. Een vierklank is bijvoorbeeld: c + e + g + b.

Een akkoord bouw je meestal op basis van de tonen van een toonladder. Daarom is het handig dat je zoveel mogelijk toonladders kent. Toonladders spelen in de muziek of muziektheorie echt een centrale rol. Het zijn de bouwstenen van de muziek. Vanuit toonladders kan je o.a. akkoorden bouwen, toonsoorten bepalen, melodieën schrijven, improviseren, muziek analyseren, enzovoorts. Lees ook mijn blog met 8 tips om toonladders effectief en efficiënt te oefenen.

Als je op de piano 12 verschillende tonen hebt, en elke combinatie van 3 tonen vormt een akkoord, dan heb je natuurlijk veel mogelijkheden om een akkoord te bouwen. Ben je beginner? Focus je dan in het begin vooral op 2 type basisakkoorden die je op toonladders kan bouwen: majeur en mineur. Ik noem ze ‘basisakkoorden’, want ze vormen een groot deel van de meeste muziekstukken die wij kennen. Dus met die twee akkoorden kom je al een eind.

Voor het vinden van een majeurakkoord gebruik je een majeurtoonladder. Voor een mineurakkoord een mineurtoonladder.

Wat zijn majeur akkoorden en mineur akkoorden?

Een majeurakkoord (in drieklank) krijg je door specifiek de 1e, 3e en 5e toon uit de majeurtoonladder te spelen.

Een mineurakkoord (in drieklank) krijg je door de 1e, 3e en 5e uit de mineurtoonladder te spelen. Je moet dus hiervoor goed de majeur- en mineurtoonladders kennen.

Ik leg je kort uit hoe je een C-majeur en C-mineurakkoord vindt. Met het bijbehorende symbool zoals ze op bladmuziek voorkomen.

De stappen voor een C-majeurakkoord spelen en noteren:

 1. Neem de C-majeurtoonladder. Die bestaat uit de volgende 7 tonen: c, d, e, f, g, a en b.
 2. Kies de 1e, 3e en 5e toon uit die toonladder. Dat zijn de tonen c, e en g.
 3. Speel ze tegelijk en je hebt een C-majeurakkoord in drieklank.
 4. Het akkoordsymbool voor dit akkoord is de hoofdletter C zonder er iets bij: C.

De stappen voor een C-mineurakkoord spelen en noteren:

 1. Neem de C-mineurtoonladder. Die bestaat uit de volgende 7 tonen: c, d, es, f, g, as en bes.
 2. Kies de 1e, 3e en 5e toon uit die toonladder. Dat zijn de tonen c, es en g.
 3. Speel ze tegelijk en je hebt een C-mineurakkoord in drieklank.
 4. Het akkoordsymbool voor dit akkoord is de hoofdletter C met een kleine letter m: Cm.

Met deze stappen vind je élk akkoord zolang je maar de toonladder kent.

Majeur en mineur akkoord Harmanus Music

C-akkoord: majeur en mineur

Hoe leer je als piano beginner snel majeur akkoorden en mineur akkoorden?

Het is veel werk om voor je akkoorden alle majeur- en mineurtoonladders te kennen. Toch raad ik dat aan. Je legt zoals gezegd met toonladderkennis een goede algemene muziekbasis.

Maar er bestaan natuurlijk trucjes om deze lange weg over te slaan. Bijvoorbeeld door akkoorden niet vanuit toonladders uit te denken, maar door ‘stappen’ op de piano te tellen. Hoe werkt dat?

Vanuit stappen op de piano:

 1. Als je van een pianotoets naar de eerst volgende pianotoets gaat, heb je 1 stap. Je hebt in totaal 12 verschillende pianotoetsen, dus 12 stappen.
 2. Een majeurakkoord vind je door vanaf een pianotoets 4 stappen te zetten en dan nog 3. Vanaf de toon c kom je in 4 stappen op de toon e uit. En 3 stappen verder kom je op de g uit. Zo heb je een majeur akkoord. Dus 4 en dan 3 stappen.
 3. Een mineur akkoord krijg je door eerst 3 stappen en dan 4 stappen te zetten. Vanaf de toon c kom je in 3 stappen uit op de toon es (een zwarte toets, want ‘es’ betekent ‘verlaagde e’). En 4 stappen verder op de g. Zo heb je een mineurakkoord. Dus 3 en dan 4 stappen.

Extra tip om nog sneller akkoorden te leren:

Leer eerst de majeurakkoorden! Zoals je ziet is het verschil tussen een majeurakkoord (c-e-g) en mineurakkoord (c-es-g) maar één toon. Namelijk de middelste toon. Dus als je álle 12 majeurakkoorden kent, dan vind je binnen 1 seconde direct alle 12 mineurakkoorden. Je verlaagt gewoon de middelste toon van het majeurakkoord met één stap en je hebt de mineurvariant. Leer daarom eerst de majeurakkoorden.

Deze stappenmethode levert je uiteraard niet echt veel ‘muziekinzicht’ op. In ieder geval minder dan wanneer je vanuit toonladders denkt. Je verliest ook de relatie tussen akkoorden en toonladders. Maar als je weinig tijd hebt, kan het een handige tussenstap zijn!

Alle akkoorden op de piano in een piano akkoorden overzicht (Gratis pdf download)

Het is handig om een piano akkoorden overzicht te hebben. Zeker eentje met majeur- en mineurakkoorden. Want zoals gezegd: in veel muziek speel je majeur- en mineurakkoorden. Ook zijn complexe akkoorden zoals maj7/9 en add2 afgeleid van majeur en mineur. Dus beginnen met majeur en mineur is je eerste stap.

Om je alvast vooruit te helpen, kan je hier een sheet downloaden met alle majeurakkoorden.

Download Gratis piano akkoorden overzicht pdf!

Wat zijn akkoord omkeringen?

Een akkoordomkering (Eng. inversion) is een verandering in de volgorde van de akkoordtonen. Als je drie tonen hebt, kan je ze in drie volgordes spelen. Bijvoorbeeld het C (majeur) akkoord: c e g | e g c | g c e. Iedere specifieke volgorde heeft zijn eigen naam: grondligging, eerste omkering en tweede omkering. Soms gebruiken muzikanten ook de termen sextligging (= 1e omkering) en kwartsextligging (= 2e omkering).

Ken je alle akkoordomkeringen van ieder akkoord, dan verruim je direct je mogelijkheden in het spelen van akkoorden. Binnen één maat kan je met je RH verschillende omkeringen spelen. Zo ontstaat er meteen een mooie variatie in sound en beweging.

En soms wil je een specifieke akkoordomkering omdat het akkoord op een bepaalde hoogte op de piano beter klinkt. Je moet daar enige flexibiliteit in hebben. Dan maak je al gauw mooiere begeleidingen die minder een ‘je eerste pianoles’-gevoel geven.