Wil jij piano akkoorden leren?

Bekijk Online Pianocursus Akkoorden en begeleiden Pop of Jazz!

Lees hier alles over piano akkoorden leren spelen!

Akkoorden spelen is een basisvaardigheid voor iedereen die muziek maakt. Zeker als je piano speelt of online pianoles volgt. Verdiep je je in ‘piano akkoorden leren’ of gewoon ‘akkoorden leren’, dan zie je soms door de bomen het bos niet meer.

Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen akkoorden en drieklanken? Wat is een akkoorden schema? Wat zijn chords charts, lead sheets en akkoord symbolen? Wat zijn majeur akkoorden? Wat heb je aan akkoorden theorie? Of meer praktisch: Hoe speel je piano akkoorden? Met welke hand? Is piano akkoorden spelen als einddoel wel voldoende?

Meer over akkoorden leren? Van piano akkoorden leren tot een akkoorden schema.

Ik help je snel op weg. Ik ben Roy Harmanus, pianist, pianoleraar en werkte als gastdocent aan het Fontysconservatorium.

Harmanus Music Wie ben ik

Wat zijn akkoorden?

Mijn eigen definitie is als volgt. Een akkoord is een samenklank van drie of meer verschillende tonen. Als je drie tonen in het akkoord speelt dan spreek je ook wel van een drieklank. Zo heb je dus ‘drieklanken’ (3 verschillende tonen), ‘vierklanken’ (4 verschillende tonen), ‘vijfklanken’ (5 verschillende tonen), enzovoorts.

Het woord verschillend is in mijn definitie belangrijk. Als je een samenklank hebt die bestaat uit de tonen c + e + g + c, dan heb je wel 4 tonen, maar slechts 3 verschillende tonen. Deze samenklank noem je nog steeds een drieklank. Een vierklank zou zijn: c + e + g + b.

Een samenklank van minder dan drie tonen, noem je een interval. De tonen C + E vormen samen geen akkoord, maar een interval. De tonen C + E + G vormen samen wel een akkoord, in dit geval een drieklank.

Wat zijn majeur akkoorden en mineur akkoorden?

Als je op de piano 12 verschillende tonen hebt, en elke combinatie van 3 tonen vormt een akkoord, dan heb je natuurlijk veel mogelijkheden om een akkoord te bouwen.

Focus je in het begin vooral op 2 type akkoorden: majeur en mineur. Veel van de andere akkoorden zijn variaties op deze 2. Ik noem ze altijd basisakkoorden. Ze vormen namelijk wel 80% van de meeste muziekstukken die wij kennen.

Een C-majeurakkoord bestaat uit de 3 verschillende tonen c, e en g. Het akkoordsymbool voor dit akkoord is C.

Een C-mineurakkoord bestaat uit de 3 verschillende tonen c, es en g. Het akkoordsymbool voor dit akkoord is Cm. De kleine letter m betekent mineur.

Majeur en mineur akkoord Harmanus Music

C-majeur en mineur akkoord

Hoe leer je het beste majeur akkoorden en mineur akkoorden?

Het verschil tussen majeur en mineur zit dus in de ‘middelste toon’ van een akkoord. Bij het C-akkoord is dat de toon e of es. De c en g blijven gewoon in C of Cm hetzelfde.

Iets technischer gezegd: het verschil zit hem in het tertsinterval in het akkoord (terts is een afstand van 1 naar 3). Van c (geteld als 1) naar e (geteld als 3) noem je een grote terts. Van c naar es is een kleine terts. Dus een akkoord waarin je een grote terts hebt vanaf de grondtoon (in dit geval de toon c) is een majeurakkoord. En een akkoord waarin je een kleine terts hebt vanaf de grondtoon is een mineurakkoord.

TIP: Aangezien van majeur naar mineur maar een halve toon verschilt – bij een C-akkoord van e naar es – kan je het beste beginnen bij majeurakkoorden. Als je alle majeurakkoorden op de piano kent, zijn de mineurakkoorden simpel. Je verlaagt de middelste toon met een half. Zo ken je meteen alle mineurakkoorden!

Wat zijn akkoord omkeringen?

Een akkoord omkering is een verandering in de volgorde van de akkoordtonen. Als je drie tonen hebt, kan je ze in drie volgordes spelen. Bijvoorbeeld het C (majeur) akkoord: c e g | e g c | g c e. Iedere specifieke volgorde heeft zijn eigen naam: grondligging, eerste omkering en tweede omkering.

Ken je alle akkoordomkeringen van ieder akkoord, dan verruim je direct je mogelijkheden in het spelen van akkoorden!

Akkoord omkeringen C Harmanus Music

Akkoord omkeringen