Disclaimer HARMANUS MUSIC

Op deze pagina vind je de disclaimer van HARMANUS MUSIC, zoals deze beschikbaar is gesteld door Roy Harmanus.

In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan jou aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de tekstuele informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt met de bronvermelding Roy Harmanus.

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken wanneer u een bronvermelding erbij plaatst.

Daarnaast is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HARMANUS MUSIC niet toegestaan om de bedrijfsfoto’s en het bedrijfslogo op deze website her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust volledig bij Roy Harmanus.